Hizmetler

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Tasarım, bir ürünün görünümüdür. Bu görünüm ürünün tamamı veya bir parçasıyla ilgili olabilir. Ürünün tasarımını çizgi, şekil, renk, biçim, doku, esneklik, süsleme gibi özellikleri oluşturur. Tasarım kalitesi ve fonksiyonu aynı iki ürün arasında tercih yaparken tüketici kararlarını etkiler. Bazen de sırf tasarımı daha iyi olduğu için daha düşük kaliteli bir ürün tercih edilebilir. Tüketici kararlarında bu derece etkili olması tasarımın korunmasını gerektirir. Tasarım bir ürünün daha yüksek katma değerli olmasını sağlar. Fiyat avantajı sağlar. Markalaşmanın en önemli araçlarından biridir. Herkes bilir ki iyi tasarımları olduğu bilinen markalar daha değerlidir. Bu avantajlar tasarımların çok hızlı bir şekilde taklit edilmesi tehlikesini beraberinde getirir. Böyle bir durumda tasarımcı değil taklitçi kazanır. Tasarımcı harcadığı zamanın, emeğin, paranın karşılığını alamadan taklitçilerin meydana çıkması tasarımcının çalışmasını anlamsızlaştırır. Tescil; üretilen katma değerin tasarımcıya dönmesini sağlar. Bir tasarımın tescil edilebilmesi için yeni ve ayırt edici bir özelliğe sahip olması gerekir. Tescilli tasarımlar 5 yıl süreyle korunur ve beşer yıllık dönemlerde yenilenerek bu süre 25 yıla kadar uzatılabilir. Bu süreden sonra kamuya mal olur. 25 yıl bir tasarımcının istediği dönüşü alabilmesi için yeterli bir süredir. Tasarım tescili tasarımı korurken rekabet ortamının oluşmasına ve sanayinin gelişmesine de alt yapı sağlar. Kırmızı Patent tasarımın ve tasarımcının değerini bilir. Siz tasarlayın, gerisini bize bırakın. Korumak bizim işimiz. Ne Yapıyoruz? Tasarım Tescil İşlemleri Tasarım Devir ve Lisans İşlemleri Tasarımla ilgili Hukuki Danışmanlık Yurtdışı Tasarım Tescil İşlemleri Tasarım Araştırma
}
kırmızı patent mesaj